ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามถนน ให้พี่น้องสัญจรสะดวกและปลอดภัย

ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามถนน ให้พี่น้องสัญจรสะดวกและปลอดภัย

            เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า งานกองช่างฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามถนน ให้พี่น้องสัญจรสะดวกและปลอดภัย

ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการปักกลดชุมชนของ สภ.บุญฑริก

ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการปักกลดชุมชนของ สภ.บุญฑริก

            คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการปักกลดชุมชนของ สภ.บุญฑริก

ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้น้องหนองม่วง

ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้น้องหนองม่วง

            คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้น้องหนองม่วง

 เจ้าหน้าที่ กองช่าง พร้อมพนักงานจ้าง อบต.หนองสะโน ออกพื้นที่ซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด

เจ้าหน้าที่ กองช่าง พร้อมพนักงานจ้าง อบต.หนองสะโน ออกพื้นที่ซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด

             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เจ้าหน้าที่ กองช่าง พร้อมพนักงานจ้าง อบต.หนองสะโน ออกพื้นที่ซ่อมแซมถนน ที่ชำรุดเพื่อให้พี่น้องสัญจรสะดวกและปลอดภัย

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20