ร่วมจัดประชาคม เรื่องน้ำไม่พอใช้ ม.20 เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

ร่วมจัดประชาคม เรื่องน้ำไม่พอใช้ ม.20 เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

            วันที่ 13 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดประชาคม เรื่องน้ำไม่พอใช้ ม.20 เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17

เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17

           วันที่ 12 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17

ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561

ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561

           วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำป...

ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าไหม (บ้านสมพรรัตน์) ของ อบต.หนองสะโน

ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าไหม (บ้านสมพรรัตน์) ของ อบต.หนองสะโน

           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหารข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าไหม (บ้านสมพรรัตน์) ของ อบต.หนองสะโน

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20
  • ไม่มีกระทู้แสดง