ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์และออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560  ณ.วัดบ้านจงเจริญ

ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์และออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อน…

     วันที่ 19 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บริหารงานโดย นายเอกราช  สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ร่วมออกหน่วยบ...

กิจกรรมวันเนาประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2560

กิจกรรมวันเนาประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

     วันที่ 16 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บริหารงานโดย นายเอกราช  สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ร่วมกิจกรรมวั...

กิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2560 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

กิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

     วันที่ 13 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บริหารงานโดย นายเอกราช  สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ร่วมจัดกิจกรร...

โครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 สำรวจประเมินภาษีบำรุงท้องที่ในรอบ 4 ปี พ.ศ.2560-2563

โครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 สำรวจประเมินภ…

     วันที่ 22 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บริหารงานโดย นายเอกราช  สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กองคลัง ร่วมจั...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20