ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ  100 ปี ธงชาติไทย ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ 100 ปี ธงชาติไทย ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง…

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน นักเรียน พร้อมกันหน้าเสาธง เพื่อร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ  ...

ร่วมร่วมบุญสังฆทานวัดบ้านโนนจันทร์ ประจำปี 2560 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมร่วมบุญสังฆทานวัดบ้านโนนจันทร์ ประจำปี 2560 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวั…

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน รร่วมบุญสังฆทานวัดบ้านโนนจันทร์ ประจำปี 2560 ตำบลหนอง...

ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2560

ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2560

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เจ้าหน้าที่นำตัวแทน สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสะโน ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นตัวแทนสภาเด็ก...

ร่วมทำบุญสังฆทาน วัดบ้านสร้างม่วง หมู่ 6 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำบุญสังฆทาน วัดบ้านสร้างม่วง หมู่ 6 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลรา…

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญสังฆทาน วัดบ้านสร้างม่วง หมู่ 6 ตำบลหนองสะโน ...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20