ขึ้นบน

รายงานการประชุมผู้บริหาร

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันต่อต้านทุจริจและเป็นไปตามการสนับสนุนโยบายของรัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-sano.go.th/ 

 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20