ขึ้นบน

ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรเอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง

ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรเอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง
ขนาดไฟล์:
775.98 kB
วันที่:
05 กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลด:
0 x

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรเอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 184,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 184,000.- บาท

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20