แผนผังการปรับปรุงและลดขั้นตอนระยะเวลาในการการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

Share
 

     กระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 วัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตติมา ชบาศรี โทร : 0-4586-8080 หรือ www.nongsa-no.go.th , facebook : ประชาสัมพันธ์อบต.หนองสะโน

 

    

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20