องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Share
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันต่อต้านทุจริจและเป็นไปตามการสนับสนุนโยบายของรัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nong-sano.go.th/ 

    

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20