ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดประชาคม เรื่องน้ำไม่พอใช้ ม.20 เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

     

      วันที่ 13 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดประชาคม เรื่องน้ำไม่พอใช้ ม.20 เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17

     

     วันที่ 12 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561

     

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าไหม (บ้านสมพรรัตน์) ของ อบต.หนองสะโน

     

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหารข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าไหม (บ้านสมพรรัตน์) ของ อบต.หนองสะโน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ อบต.หนองสะโน

     

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ อบต.หนองสะโน

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามถนน ให้พี่น้องสัญจรสะดวกและปลอดภัย

     

      เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า งานกองช่างฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามถนน ให้พี่น้องสัญจรสะดวกและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 14

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20