ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2560

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เจ้าหน้าที่นำตัวแทน สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสะโน ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอบุณฑริก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน อำเภอบุณฑริก เข้าร่วมระดับจังหวัดต่อไป...

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญสังฆทาน วัดบ้านสร้างม่วง หมู่ 6 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญสังฆทาน วัดบ้านสร้างม่วง หมู่ 6 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารพระ ประจำปี 2560

      วันที่ 29 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารพระ ประจำปี 2560 เพื่อให้เป็นสิริมงคล กับพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญสังฆทานวัดบ้านโนนเลียง ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญสังฆทานวัดบ้านโนนเลียง ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญวัดบ้านโนนค้อ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 29 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญสังฆทานวัดบ้านโนนค้อ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560

       วันที่ 16 สิงหาคม 2560 วันนี้เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้แก่เยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20