ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม รำถวายแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 59  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรม รำถวายแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี จุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับชาวอุบลราชธานีกว่า70,000 บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองสะโนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมชาติ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 องต์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมชาติ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย

     วันที่ 28 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย ณ วัดใหม่ทองเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน รับตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559

     วันที่ 23 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน รับการตรวจจากคณะการผู้ประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 ที่ อบต.บัวงาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20