ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ

     วันที่ 14 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทุกวันอังคารของสัปดาห์อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกป่าเพื่อพ่อ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การยริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อพ่อ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การยริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และวันประชามติ ในฐานะวิทยากรประชารัฐ

     วันที่ 4 พฤษภาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ออกชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และวันประชามติ ในฐานะวิทยากรประชารัฐ  ( ขอความกรุณาเวทีประชาคมโครงการยกระดับฯหมู่บ้านๆละสองแสนให้พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจนี้ )  ขอบคุณทุกหมู่บ้านนะคะ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559 ณ อารยารีสอร์ท โขงเจียมริเวอร์ไซ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน สู่ประชาคมอาเซียน

        วันที่ 18 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน สู่ประชาคมอาเวียน วัที่ 18-20 เมษายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20