ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

     วันที่ 13 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บริหารงานโดย นายเอกราช  สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2560 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 สำรวจประเมินภาษีบำรุงท้องที่ในรอบ 4 ปี พ.ศ.2560-2563

     วันที่ 22 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บริหารงานโดย นายเอกราช  สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กองคลัง ร่วมจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 สำรวจประเมินภาษีบำรุงท้องที่ในรอบ 4 ปี พ.ศ.2560-2563 เพื่อพัฒนารายได้ท้องถิ่น อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมานสมโภชปราสาทธาตุนางพญาของชาวตำบลหนองสะโน

     วันที่ 13 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บริหารงานโดย นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมงานสมโภชปราสาทธาตุนางพญาของชาวตำบลหนองสะโน ที่วัดบ้านจงเจริญ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


      วันที่ 22 พฤศจิกายน 59  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนบริหารงานโดย นายเอกราช  สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี สำนึกในพระหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม รำถวายแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 59  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรม รำถวายแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี จุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับชาวอุบลราชธานีกว่า70,000 บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20