ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

     วันที่ 16 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ

     วันที่ 11 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยนายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เป็นประธานในกิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันที่ 5 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าฯอุบลฯเดินทางมาเยี่ยมและให้โอวาท

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมต้อนรับท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและให้โอวาทกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบุณฑริก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20