ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมซ้อมรำ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมซ้อมรำ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงเสด็จประพาสจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 60 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

     วันที่ 23 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมทำบุญสังฆทาน วัดใหม่ทองเจริญ

     วันที่ 8 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดใหม่ทองเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองสะโน อนุรักษ์ผ้าไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

วันที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่ชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่ชาติ ประจำปี 2558 ณ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบกระบือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดพิธีมอบกระบือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20