ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12-14 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา

    วันที่ 12-14 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา จัดพิธีบวงสรวงปราสาทพระธาตุนางพญาปีที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่มากๆ จัดขึ้นวันที่ 13 มกราคม ของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา

     วันที่ 7 มกราคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา ระหว่างวันที่ 12 -14 มกราคม 2559 นี้ เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานนะคะ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมภาพบรรยากาศ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2558

     ร่วมภาพบรรยากาศ  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2558  และเก็บตกกองเชียร์ กลุ่มทีมนักกีฬา  อบต. หนองสะโน  มีทั้งกีฬาตระก้อ กีฬาเปตอง และอื่น ฯ อีกมากมาย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

     วันที่ 16 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20