ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2559

     วันที่ 17 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559 (ระดับหมู่บ้าน) ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559 บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5

     วันที่ 15 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2559 บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559 บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10

     วันที่ 15 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2559 บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

รวมภาพ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (2)

       วันที่ 7-10  มีนาคม 2559 นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ. จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

       วันที่ 7 มีนาคม 2559 นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ. จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20