ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผอ.สนง.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน โดย นายเอกราช สูงสง่า นายกฯ นายขจรชัย พรรณาภพ ปลัดฯ พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลหนองสะโน ให้การต้อนรับ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ส่งเสริมศุนย์ศิลปาชีพ อำเภอบุณฑริก ณ บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ บ้านป่าไม้ ตำบลคอแลน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน พร้อมด้วย นายธนกร พรรณาภพ ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ บ้านป่าไม้ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีบุญบังไฟตำบลหนองสะโน ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน โดย นายเอกราช สูงสง่า นายกฯ นายขจรชัย พรรณาภพ ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลฯ พร้อมด้วยชาวตำบลหนองสะโน ร่วมกันจัดงานประเพณีบุณบั้งไฟ ตำบลหนองสะโน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น วิถึชีวิตของชาวตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลหนองสะโน ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน โดย นายเอกราช สูงสง่า นายกฯ นายขจรชัย พรรณาภพ ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลฯ พร้อมด้วยชาวตำบลหนองสะโน ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุตำบลหนองสะโน ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น วิถึชีวิตของชาวตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ "ธาตุนางพญาเกมส์" ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2557 นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นายขจรชัย พรรณาภพ ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลฯ พร้อมด้วยชาวตำบลหนองสะโน ร่วมกันจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ธาตุนางพญาเกมส์ ครั้งที่ 8" ขึ้น ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบุณฑริก ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน โดย นายเอกราช สูงสง่า นายกฯ นายขจรชัย พรรณาภพ ปลัดฯ พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบุณฑริก ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 10 of 10

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20