ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ

     วันที่ 11 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยนายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เป็นประธานในกิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันที่ 5 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าฯอุบลฯเดินทางมาเยี่ยมและให้โอวาท

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมต้อนรับท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและให้โอวาทกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบุณฑริก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมซ้อมรำ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมซ้อมรำ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงเสด็จประพาสจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 60 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20