ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารพระ ประจำปี 2560

      วันที่ 29 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารพระ ประจำปี 2560 เพื่อให้เป็นสิริมงคล กับพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญสังฆทานวัดบ้านโนนเลียง ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญสังฆทานวัดบ้านโนนเลียง ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญวัดบ้านโนนค้อ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 29 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญสังฆทานวัดบ้านโนนค้อ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560

       วันที่ 16 สิงหาคม 2560 วันนี้เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้แก่เยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วม "อบรมการล้างขยะพลาสติกเพื่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      วันที่ 16 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนส่งตัวแทน อสม. เข้าร่วม "อบรมการล้างขยะพลาสติกเพื่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดโครงการรักน้ำ รักแผ่นดิน บ้านเตรียมสถานที่งานปลูกป่า และร่วมจัดโครงการรักน้ำ รักแผ่นดิน บ้านม่วงงาม ต.หนองสะโน ประจำปี 2560 เนื้องในวันแม่แห่งชาติ ณ บ้านม่วงงาม หมู่ 20

      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เตรียมสถานที่งานปลูกป่า และร่วมจัดโครงการรักน้ำ รักแผ่นดิน บ้านม่วงงาม ต.หนองสะโน ประจำปี 2560  เนื้องในวันแม่แห่งชาติ ณ บ้านม่วงงาม หมู่ 20

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20