ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมทำบุญสังฆทาน วัดใหม่ทองเจริญ

     วันที่ 8 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดใหม่ทองเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองสะโน อนุรักษ์ผ้าไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

วันที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่ชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่ชาติ ประจำปี 2558 ณ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบกระบือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดพิธีมอบกระบือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีแห่พระเวส เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 12-15 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำซองผ้าป่าถวายที่วัดโพธิ์ศรีสมโภชน์ และร่วมงานประเพณีแห่พระเวส เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานพิธีวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานพิธีวันจักรี ณ ห้องประชุมหลังใหม่อำเภอบุณฑริก

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20