ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.หนองสะโน ร่วมกันตั้งเครื่องบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ในโอกาสปีใหม่ 2558

วันที่ 16 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกันตั้งเครื่องบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เช้าวันนี้ ในโอกาสปีใหม่ 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบ้านใหม่ทองเจริญ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน โดย นายเอกราช สูงสง่า นายกฯ ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบ้านใหม่ทองเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 1-30 เมษายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-23 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบ้านใหม่ทองเจริญ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน โดย นายเอกราช สูงสง่า นายกฯ ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดบ้านใหม่ทองเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผอ.สนง.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน โดย นายเอกราช สูงสง่า นายกฯ นายขจรชัย พรรณาภพ ปลัดฯ พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลหนองสะโน ให้การต้อนรับ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ส่งเสริมศุนย์ศิลปาชีพ อำเภอบุณฑริก ณ บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ บ้านป่าไม้ ตำบลคอแลน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน พร้อมด้วย นายธนกร พรรณาภพ ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ บ้านป่าไม้ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20