ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 โครงการ

Share

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 โครงการ (รายละเอียดตามประกาศ)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ราคาชุดละ 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3-18 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ และ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สามารถซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 045-868080 ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่ www.nong-sano.go.th และ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง


>> ดาวน์โหลดเอกสาร  <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20