โครงการซ่อมสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจวเจริญ - บ้านหนองสะโน (ช่วงหมู่ 13 บ้านธาตุนางพญา เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านจงเจริญ)

Share
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนมีควมประสงค์จะ ประมลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจวเจริญ - บ้านหนองสะโน (ช่วงหมู่ 13 บ้านธาตุนางพญา เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านจงเจริญ) ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,232,300 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2559 ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.nong-sano.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-868-080,091-242-9425 ในวันและเวลาราชการ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20