ร่วมมอบขนมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

Share

     

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบขนมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน


                                       

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20