กองช่าง อบต.หนองสะโน ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตามถนน

Share

     

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.หนองสะโน ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตามถนน ให้พี่น้องสัญจรสะดวกและปลอดภัย


                                       

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20