ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561

Share

     

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561


                                       

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20